Spring til hovedindhold

Studiemiljø og studieregler

Her på siden kan du læse mere det studiemiljø, du bliver en del af på fjernundervisning.nu. Og du kan sætte dig ind i de gældende studieregler - og ikke mindst hvad vi forventer af dig som kursist.

På fjernundervisning.nu ønsker vi at skabe nogle positive og motiverende rammer for din læring. Det gør vi igennem et studiemiljø, der er kendetegnet ved engagement, målrettethed, motivation og fælles ansvarlighed, og hvor der er plads til både unge og voksne kursister. Vi kalder det et forpligtende fællesskab.

Vores medarbejdere hjælper med at skabe et læringsmiljø, der er struktureret og inspirerende, hvor du har mulighed for at udvikle dig fagligt, studiemæssigt og personligt.

Hvad forventer vi af dig?

For at vi kan opbygge et stærkt og positivt studiemiljø er det afgørende, at du som kursist bidrager med engagement og udviser ansvarlighed samt at du deltager aktivt i fagene.

Vi forventer derfor:

  • at du overholder deadlines for opgaveaflevering – både mundtlig og skriftlig – da de er en forudsætning for at kunne gå til eksamen
  • at du straks kontakter din lærer, hvis der opstår problemer undervejs i studiet
  • at du deltager i de obligatoriske laboratorieøvelser, når du følger eksperimentelle fag
  • at du løbende evaluerer din læring med din/dine lærere i faget/fagene
  • at du er ansvarlig i forhold til at overholde indgåede aftaler

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver forhindret i at passe mit studie?

Skulle det ske, at du i løbet af dit uddannelsesforløb får problemer med at opretholde din studieaktivitet, forventer vi, at du hurtigst muligt tager kontakt til vejledningen, så du sammen med en vejleder kan lave en plan for, hvordan du kommer tilbage på sporet..

I tilfælde af længere tids sygdom vil du blive bedt en lægeerklæring, som du selv skal betale. Lægeerklæringen skal indeholde en klar slut- og startdato for at sygemeldingen kan godkendes. Hør evt. nærmere i vejledningen.

Din studieaktivitet vil blive vurderet løbende, og du vil blive kontaktet af en vejleder, hvis studieaktiviteten ikke er tilfredsstillende. Studieaktivitet indebærer både aflevering af opgaver til tiden og fremskridt i din læring.  

Procedure ved manglende studieaktivitet

Hvis det undervejs i dit studieforløb bliver vurderet, at du ikke er tilstrækkelig studieaktiv, vil du få en advarsel. Du har så mulighed for at kontakte vejledningen og lave en plan for, hvordan du indhenter de manglende opgaver.

Følger du ikke det nye undervisningsforløb, kan det få følgende konsekvenser:

  • Du mister midlertidigt retten til SU
  • Du mister retten til at deltage i undervisningen samt SU og må gå til eksamen som selvstuderende.

Såfremt der ikke indgås en skriftlig aftale om forbedret studieaktivitet, vil sanktion om SU-ophør eller udmelding fra studiet blive iværksat.

Bemærk: Er du under studieforløbet inaktiv i op til 14 dage uden grund, bliver udmeldelse fra undervisningen iværksat.

I tilfælde af utilfredshed med din studieaktivitet reagerer vi hurtigt, således at du kan nå at ændre kurs og nå dine mål inden for den aftalte uddannelsestid.

Se: Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser eller Vejledning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4. december 2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til studiemiljø, studieaktivitet eller andet, så kontakt en af vores vejledere.

Har du spørgsmål? Kontakt os på:

Hvad kan vi hjælpe dig med?