Spring til hovedindhold

Fjernundervisning.nu er en del af HF & VUC FYN med fysiske adresser på Fyn og Ærø.Enkelt fag eller Almen Forberedelseseksamen?

Avu er et fleksibelt online forløb, som kan sammensættes, så det passer til dine behov. Undervisningen svarer i niveau til folkeskolens 9. og 10. klasse. Du bestemmer selv, om du vil tage et enkelt fag eller om du ønsker at følge flere fag på én gang. Du kan også vælge at tage en hel Almen Forberedelseseksamen (AF), som giver dig direkte adgang til den 2-årige hf.

En Almen Forberedelseseksamen består af fagene:

 • Dansk niveau D eller Dansk som andetsprog niveau D
 • Engelsk niveau D
 • Matematik niveau D
 • To fag efter eget valg på mindst niveau G.

Adgangskrav til avu

For at blive optaget på avu skal du normalt være minimum 25 år. Hvis du under 25 år og ønsker at gå på avu skal du leve op til ét af nedenstående kriterier:

 • Du er selvforsørgende, dvs. at du ikke modtager offentlig forsørgelse
 • Du har et fast job på minimum 20 timer om ugen
 • Du har gennemført en ungdomsuddannelse, men ønsker faglig opkvalificering
 • Du er i gang med en ungdomsuddannelse, men har behov for supplerende avu-fag
 • Du tager hf-enkeltfag, men har behov for faglig opkvalificering inden for et enkelt avu-fag for at komme i mål med din hf
 • Du er på barsel fra dit arbejde og ønsker at følge enkelte avu-fag

Niveau

Niveauerne på avu svarer til folkeskolens 9. og 10. klasse. Du kan vælge mellem niveauerne basis-G-F-E-D, hvor basis er det laveste niveau, og D er det højeste. 

Det er typisk sådan, at man skal have haft et fag på et lavere niveau, inden man kan vælge faget på et højere niveau - altså G før F og F før E.

Afslutning af de enkelte fag (prøver)

Du afslutter fagene på avu enkeltvis, enten med en prøve eller en evaluering.

 • Niveau G og D: Afsluttes med prøver.
 • Niveau basis, F og E: Afsluttes med en evaluering, der laves af læreren.
 • Niveau G og D: Nogle fag afsluttes med mundtlig prøve, andre med både mundtlig og skriftlig prøve eller en kombineret skriftlig og mundtlig prøve.

Obligatorisk online introduktionskursus

Inden du starter, skal du deltage i et obligatorisk online introduktionskursus. Her får du viden om, hvordan undervisningen foregår, og du får styr på alt det praktiske. Du lærer bl.a. at bruge vores programmer, og du får styr på dine adgangskoder. 

Sådan foregår undervisningen

Du kan være onlinekursist på 2 forskellige måder:

 • Virtuel kursist: Her følger du undervisningen via live streaming fra klasselokalet. Du får et skema, og du møder ind online, når du har timer. Det er ligesom at være på skolen, og du kan stille spørgsmål til din lærer og være med i gruppearbejde. Du skal løbende aflevere opgaver.
 • Fjernkursist: Her er der ikke krav om, at du skal følge undervisningen via live streaming, men du er velkommen til det. Du planlægger selv, hvornår du arbejder med dine opgaver. Der stilles med andre ord store krav til din evne til selv at planlægge dit studie. Du afleverer opgaver hver uge og får feedback fra din lærer. 

Som udgangspunkt bliver du tilmeldt undervisningen som virtuel kursist, hvor du skal være med via live-streaming. Det vil sige, at du møder ind ved computeren, når du har undervisning. Hvis du på grund af arbejde eller helbredsmæssige forhold ikke kan deltage som virtuel kursist, har du mulighed for at blive fjernkursist.

Fakta om avu

 • Vælg fag fra G- til D-niveau

  Fagene på avu svarer til folkeskolens 9. og 10. klasse.

 • Pris

  Kernefag: 140 kr.

  Tilbudsfag: 1.430 kr.

   

  Se oversigt her

 • Afslutning af fag

  Du afslutter fagene på avu enkeltvis, enten med en prøve eller en evaluering. Prøverne afholdes på den afdeling, hvor du bliver optaget.

Har du spørgsmål? Så kontakt os på:

Hvad kan vi hjælpe dig med?