Spring til hovedindhold

Fjernundervisning.nu er en del af HF & VUC FYN med fysiske adresser på Fyn og Ærø.HF

Online hf-undervisning er for dig, der ønsker en fleksibel, almendannende og adgangsgivende ungdomsuddannelse. Med en hf-eksamen får du ny viden inden for flere fagområder, samtidig med at du får adgang til en videregående uddannelse på fx et universitet, et erhvervsakademi eller en professionshøjskole.

Her på siden kan du få overblikket over vores store udbud af enkelte fag på hf-niveau og læse mere om hf-uddannelsen og hvordan du bliver optaget.

Hvilke niveauer kan man læse?

Fagene på hf følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste niveau. Det er typisk sådan, at man skal have haft et fag på et lavere niveau, inden man kan vælge faget på et højere niveau - altså C før B og B før A.

Hvad er adgangskravene til hf på fjernundervisning?

For at blive optaget på hf på fjernundervisning.nu skal du leve op til nogle generelle adgangskrav.

 • Dit dansk-niveau skal som minimum svare til folkeskolens 9. - eller 10. klasses niveau. Vi anbefaler som udgangspunkt 10. klasses niveau, fordi fjernundervisning stiller krav til høj faglighed.
 • Du skal have gennemført matematik og engelsk på 9. eller 10. klasses niveau eller have tilsvarende kvalifikationer. Vi anbefaler også her som udgangspunkt 10. klasses niveau, fordi fjernundervisning stiller krav til høj faglighed.
 • Du kan tidligst optages et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

Ansøgere uden dansk folkeskole skal have bestået en danskprøve - mindst ”Dansk som andetsprog” eller Studieprøven/Danskprøve 3, modul 5.

Hvis du ikke lever op til optagelseskravene, tilbyder vi også de nødvendige avu-fag på 9. og 10. klasseniveau, som også kan læses online.

Hvordan foregår undervisningen?

Som fjernkursist kan du vælge mellem flere forskellige undervisningsformer afhængigt af dine behov.

Klassisk fjernundervisning

Klassisk fjernundervisning er den mest selvstændige undervisningsform. Selve undervisningen foregår online via vores digitale læringsplatform, hvor du finder din arbejdsplan og det digitale undervisningsmateriale, du skal arbejde med.

Læs mere om undervisningsformen her

 

 

En fuld hf-eksamen består af:

 • A. Obligatoriske fag
  1. Dansk A med skriftlig og mundtlig prøve
  2. Engelsk B med skriftlig og mundtlig prøve
  3. Matematik C med skriftlig og mundtlig prøve
  4. Biologi C, geografi C og kemi C - alle med mundtlig prøve.
  5. Historie B, religion C og samfundsfag C - alle med mundtlig prøve.
  6. Idræt C eller ét af følgende kunstneriske fag på C-niveau: billedkunst, design og arkitektur eller mediefag.
 • B. Valgfag (vælg én af nedenstående kombinationsmuligheder)

  Valgfag i fagpakke (uden overbygning)

  • 2 fag på B-niveau, som er et løft fra de obligatoriske fag + min. 200 timers valgfag eller
  • 1 fag på B-niveau, som er et løft fra de obligatoriske fag, og 1 nyt valgfag på C-niveau + min. 250 timers valgfag eller
  • 1 nyt valgfag på B-niveau og 1 nyt valgfag på C-niveau + min. 175 timers valgfag
    

  Valgfag i udvidet fagpakke (med overbygning)

  Hvis du vil fortsætte på en lang videregående uddannelse fx på universitetet, skal du supplere din hf med en overbygning. Her skal du løfte 2-3 fag, heraf min. 1 løft til
  A-niveau.

 • C. Større skriftlig opgave (SSO)

  Der udarbejdes en større skriftlig opgave i et selvvalgt fag og emne. Faget skal være på mindst B-niveau.

 • D. Eksamensprojekt (EP)

  Der udarbejdes et skriftligt eksamensprojekt, enten individuelt eller i grupper, som afsluttes med en mundtlig prøve.

Har du spørgsmål? Så kontakt os på:

Fakta om hf

 • Vælg fag fra C- til A-niveau

  Fagene på hf følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste niveau.

 • Pris

  550 kr. eller 1400 kr. Se oversigt her.

 • Eksamen

  Både mundtlig og skriftlig eksamen afholdes i Odense.

Hvad kan vi hjælpe dig med?