Spring til hovedindhold


Selve undervisningen foregår online via vores digitale læringsplatform, hvor du finder din arbejdsplan og det digitale undervisningsmateriale, du skal arbejde med.

I arbejdsplanen finder du opgaver og deadlines for, hvornår de skal afleveres. Du arbejder både med skriftlige og mundtlige opgaver, som du får feedback på af din lærer, og du arbejder med selvrettende opgaver, hvor feedback foregår automatisk.

Du skal være opmærksom på, at der i nogle af fagene er krav om, at der skal læses eller ses værker. Dem kan du enten låne på biblioteket, på eReolen eller på Filmstriben.
Hvis du ikke bor i Danmark, kan der være egenbetaling på nogle af de værker, du skal læse.

Som fjernkursist har du løbende kontakt med din lærer via google meet. Du kan også få feedback og vejledning via mail og telefon. ​

Alt undervisningsmateriale er digitalt, og du har derfor ingen fysiske bøger. Undervisningsmateriale er udviklet af HF & VUC FYN og består af tekst, video, billeder og ibøger.

Selve eksamen afvikles på HF & VUC FYNs afdelinger enten i december-januar eller maj-juni. Der er mulighed for at gå til virtuel eksamen, hvis du befinder dig i udlandet. 

Specialpædagogisk støtte

Starter du på en gymnasial ungdomsuddannelse på fjernundervisning.nu, og har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS). Læs mere her

Hvad kan vi hjælpe dig med?