Spring til hovedindhold


Industri 4.0: Digitalisering i virksomhederne - kan man det uden basale færdigheder?

Af afdelingsleder, Anni Pilgaard Christiansen HF & VUC FYN & virksomhedskonsulent Rikke Dunne  

En ny industriel tidsalder - og de nye udfordringer, der følger

HF & VUC FYN vil være den foretrukne samarbejdspartner for virksomheder, der ønsker at opkvalificere medarbejdernes basale kompetencer - dvs. styrke medarbejdernes muligheder for at læse, stave, skrive og regne - og benytte it i arbejdsopgaverne og i dagligdagen.

Den såkaldte Industri 4.0 buldrer derudaf. Flere og flere virksomheder oplever en øget digitalisering af arbejdsprocesser, og flere og flere af arbejdsredskaberne bliver ligeledes digitale. Maskiner og robotter overtager mange opgaver - med dertil hørende behov for at medarbejderne, der skal programmere og operere disse - har it- og digitaliserings-kompetencer.

Hos mange små og mellemstore virksomheder giver den nye digitale æra udfordringer. For hvordan kompetenceudvikler man en medarbejderstab, der består af såvel faglærte som ufaglærte, af nytilkomne medarbejder og medarbejdere, der har været ansat i årtier. Og hvad stiller man op med kompetenceudviklingen af medarbejdere med andet modersmål end dansk.

God kompetenceudvikling forudsætter gode basale færdigheder

Al god kompetenceudvikling starter med de basale færdigheder. Hvis medarbejderne har udfordringer med at læse, stave, skrive og regne vil udbyttet af faglige kurser og efteruddannelse være sparsomt, fordi det er meget vanskeligt, at få et tilpas udbytte af undervisningen, hvis medarbejderen eksempelvis er ordblind, har læseudfordringer eller vanskeligheder med det danske sprog.

Af den grund kan det være vanskeligt for virksomhederne at gennemføre Industri 4.0. Der kan købes maskiner, robotter og teknologi i massevis, men udbyttet af disse investeringer kan udeblive, hvis medarbejderne ikke er rustet til at lære at bruge de nye maskiner. For det kræver, at instruktioner kan læses og beregninger kan foretages.

Gode basale færdigheder giver større chance for succes med digitalisering

Der er ingen grund til at fortvivle og afblæse den digitale udvikling og efteruddannelse i virksomheden, hvis det halter lidt med de kommunikative færdigheder. Det er et ganske udbredt fænomen, idet hver 5. dansker har svært ved ord og bogstaver mens hver 6. har udfordringer med tal. Det betyder, at der stort set i alle virksomheder, vil være medarbejdere med disse udfordringer.

Hvis man som virksomhed afdækker kommunikationsniveauet ved en screening, kan denne danne grundlag for en kompetenceudviklingsplan, der starter med at få styr på de basale færdigheder, hvorefter det lader sig gøre at bygge ovenpå med ny viden og efteruddannelse. På den måde vil gode basale færdigheder giver en større chance for at få succes med implementeringen af Industri 4.0.

Det koster ikke en krone

Opkvalificering af medarbejdernes kompetencer indenfor læsning, stavning, skrivning og regning er ingen bekostelig affære. Der er god og gratis hjælp at hente. HF & VUC er specialister i at hjælpe virksomheder med at kompetenceudvikle medarbejdere, for hvem ord og tal driller.

Der er mulighed for at modtage ordblindeundervisning samt forberedende voksenundervisning, hvor fokus er på at “banke rusten af rørene” og få de grundlæggende færdigheder indlæst igen - til stor gavn og glæde for såvel medarbejder som virksomhed. Ligeledes kan tosprogede medarbejdere lære at blive bedre til det danske sprog, så de bedre kan begå sig fagligt og socialt med kollegerne.

Alt det lader sig gøre på flere forskellige måder - eksempelvis klasseundervisning eller fjernundervisning - eller en kombination af de to.

Virksomhedsrelevant undervisning når medarbejderne kan

De senere år har HF & VUC FYN arbejdet på at gøre undervisningen endnu mere brugbar og attraktiv for de fynske virksomheder.

Vi oplever, at virksomhederne ønsker mere fleksibilitet i forbindelse med tidspunkter for afholdelse af undervisning, antal medarbejder, der skal til for at oprette et virksomhedshold, samt flere valgmuligheder i forhold til fagudbud.
Derfor har vi udviklet undervisningsmaterialer og tilrettelæggelsesformer, der matcher virksomhedernes behov for fleksibilitet i opkvalificeringen af medarbejdernes læse-, stave-, skrive- og regnefærdigheder.

Løsningen hedder fjernundervisning

Med HF & VUC FYNs tilbud om fjernundervisning har vi løst virksomhedernes efterspørgsel efter fleksibel undervisning og fleksible undervisningstidspunkter. Med udgangspunkt i digitaliseret undervisning, kan medarbejdere modtage undervisning når det passer dem, hvor det passer dem. Eneste forudsætning er en pc med internetforbindelse.

Sådan foregår det

Undervisning i fjernundervisning er ikke som ordet lyder fjern. Undervisningen er derimod meget nær den enkelte. Det betyder at medarbejderen altid vil modtage undervisning der er tilpasset dennes kompetencer. Er det det digitale der driller vil det være det første der løses, således det ikke tager energien fra læringen fremadrettet. Derfor vil undervisning i fjernundervisningen altid betyde at medarbejderne vil få opøvet deres digitale kompetencer og senest sideløbende med den faglige opkvalificering.

Medarbejderen der skal i et uddannelsesforløb vil som det første møde vores vejleder enten virtuelt eller ved et personligt møde. Her afklares hvilke fag og niveauer der vil kunne hjælpe den enkelte således der opnås maksimal læring og effekt for virksomheden. Tit vil det også betyde at medarbejderen skal igennem en kort test især, hvis det er de basale færdigheder eller ordblindeundervisning der er det mest relevante. Dette kan foregå virtuelt og på de tidspunkter der er mulige for virksomheden og medarbejderen. Undervisningen er dermed helt fleksibel i forhold til den enkelte og dennes øvrige behov.

Det bærende element i fjernundervisningen er netop ikke fjern da det er mødet mellem underviser og medarbejderen. Det betyder at der er stor kontakt med underviseren gennem hele forløbet både ved de aftalte virtuelle møder, men underviseren er også kun et opkald væk hvis kursisten bøvler med noget. I mellem de planlagte møder arbejder medarbejderen med de aftalte og individuelle læringsaktiviteter der er hensigtsmæssige for den enkelte således målet nåes. Sluttelig afsluttes nogle forløb med en prøve.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om mulighederne for virksomheds-undervisning og fjernundervisning, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder, Anni Pilgaard Christiansen apc@vucfyn.dk / 62 65 65 41 eller VEU-chef, Michael Fjeldsted mjf@vucfyn.dk / 23 99 28 23.

Hvad kan vi hjælpe dig med?