AVU

Avu som fjernundervisning er et fleksibelt uddannelsestilbud til dig, der ønsker at tage din 9. eller 10. klasse online.

Enkelt fag eller Almen Forberedelseseksamen?

Avu er et fleksibelt online forløb, som kan sammensættes, så det passer til dine behov. Undervisningen svarer i niveau til folkeskolens 9. og 10. klasse. Du bestemmer selv, om du vil tage et enkelt fag eller om du ønsker at følge flere fag på én gang. Du kan også vælge, at tage en hel Almen Forberedelseseksamen (AF), som giver dig direkte adgang til den 2-årige hf.

En Almen Forberedelseseksamen består af fagene:

 • Dansk niveau D eller Dansk som andetsprog niveau D
 • Engelsk niveau D
 • Matematik niveau D
 • To fag efter eget valg på mindst niveau G.

Adgangskrav til avu

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage i undervisningen. Avu henvender sig til alle over 18 år, der har behov for at genopfriske eller gennemføre et eller flere fag på folkeskoleniveau og som ønsker at tage fagene online.

Niveau

Niveauerne på avu svarer til folkeskolens 9. og 10. klasse. Du kan vælge mellem niveauerne G-F-E-D, hvor G er det laveste niveau, og D er det højeste. 

Det er typisk sådan, at man skal have haft et fag på et lavere niveau, inden man kan vælge faget på et højere niveau - altså G før F og F før E.

Tilstedeværelse

Min. 20% af fjernundervisningen på avu er tilstedeværelses-undervisning, det vil sige at en del af undervisningen vil blive afholdt på en af vores undervisningssteder. Bor du langt fra undervisningslokationerne på HF & VUC FYN, kan du deltage i undervisningen via webinar, men det er obligatorisk at deltage. Undervisningen er opstartsundervisning, fagundervisning og eksamensundervisning.

Afslutning af de enkelte fag (prøver)

Du afslutter fagene på avu enkeltvis, enten med en prøve eller en evaluering.

 • Niveau G og D: Afsluttes med prøver.
 • Niveau F, E og Basis: Afsluttes med en evaluering af læreren.
 • Niveau G og D: Nogle fag afsluttes med mundtlig prøve, andre med både mundtlig og skriftlig prøve eller en kombineret skriftlig og mundtlig prøve.

Fakta om avu

 • Vælg fag fra G- til D-niveau

  Fagene på avu svarer til folkeskolens 9. og 10. klasse.

 • Pris

  Kernefag: 120 kr.

  Tilbudsfag: 1230 kr.

   

  Se oversigt her.

 • Afslutning af fag

  Du afslutter fagene på avu enkeltvis, enten med en prøve eller en evaluering. Prøverne afholdes i Odense.

Har du spørgsmål? Så kontakt os på:

Hvad kan vi hjælpe dig med?