Spring til hovedindhold

AVU

Avu som fjernundervisning er et fleksibelt uddannelsestilbud til dig, der ønsker at tage din 9. eller 10. klasse online.

Enkelt fag eller Almen Forberedelseseksamen?

Avu er et fleksibelt online forløb, som kan sammensættes, så det passer til dine behov. Undervisningen svarer i niveau til folkeskolens 9. og 10. klasse. Du bestemmer selv, om du vil tage et enkelt fag eller om du ønsker at følge flere fag på én gang. Du kan også vælge, at tage en hel Almen Forberedelseseksamen (AF), som giver dig direkte adgang til den 2-årige hf.

En Almen Forberedelseseksamen består af fagene:

 • Dansk niveau D eller Dansk som andetsprog niveau D
 • Engelsk niveau D
 • Matematik niveau D
 • To fag efter eget valg på mindst niveau G.

Adgangskrav til avu

For at blive optaget på avu skal du normalt være minimum 25 år. Hvis du under 25 år og ønsker at gå på avu skal du leve op til ét af nedenstående kriterier:

 • Du er selvforsørgende og arbejder minimum 20 timer om ugen
 • Du har gennemført en ungdomsuddannelse, men ønsker faglig opkvalificering
 • Du er i gang med en ungdomsuddannelse, men har behov for supplerende avu-fag
 • Du tager hf-enkeltfag, men har behov for faglig opkvalificering inden for et enkelt avu-fag for at komme i mål med din hf
 • Du er på barsel fra dit arbejde og ønsker at følge enkelte avu-fag

Niveau

Niveauerne på avu svarer til folkeskolens 9. og 10. klasse. Du kan vælge mellem niveauerne G-F-E-D, hvor G er det laveste niveau, og D er det højeste. 

Det er typisk sådan, at man skal have haft et fag på et lavere niveau, inden man kan vælge faget på et højere niveau - altså G før F og F før E.

Tilstedeværelse

Min. 20% af fjernundervisningen på avu er tilstedeværelses-undervisning, det vil sige at en del af undervisningen vil blive afholdt på en af vores undervisningssteder. Bor du langt fra undervisningslokationerne på HF & VUC FYN, kan du deltage i undervisningen via webinar, men det er obligatorisk at deltage. Undervisningen er opstartsundervisning, fagundervisning og eksamensundervisning.

Afslutning af de enkelte fag (prøver)

Du afslutter fagene på avu enkeltvis, enten med en prøve eller en evaluering.

 • Niveau G og D: Afsluttes med prøver.
 • Niveau F, E og Basis: Afsluttes med en evaluering af læreren.
 • Niveau G og D: Nogle fag afsluttes med mundtlig prøve, andre med både mundtlig og skriftlig prøve eller en kombineret skriftlig og mundtlig prøve.

Fakta om avu

 • Vælg fag fra G- til D-niveau

  Fagene på avu svarer til folkeskolens 9. og 10. klasse.

 • Pris

  Kernefag: 130 kr.

  Tilbudsfag: 1.300 kr.

   

  Se oversigt her

 • Afslutning af fag

  Du afslutter fagene på avu enkeltvis, enten med en prøve eller en evaluering. Prøverne afholdes på den afdeling, hvor du bliver optaget.

Har du spørgsmål? Så kontakt os på:

Hvad kan vi hjælpe dig med?