Spring til hovedindhold

Vil du lære at løse matematiske problemer, som du kan støde på i din hverdag, og vil du udbygge din viden om centrale matematiske begreber og metoder? Så er matematik som fjernundervisning på 9. og 10. klasse niveau din vej til at blive klogere på matematikkens forunderlige verden. Læs det online her på fjernundervisning.nu.Du har mulighed for at læse matematik på niveauerne: Matematik G, Matematik F, Matematik E og Matematik D - hvilket svarer til folkeskolens 9. og 10. klasse. Fælles for alle niveauerne er, at du får en forståelse for matematiske begreber og lærer, hvordan konkrete problemer fra hverdagen kan beskrives og løses ved hjælp af matematik. 

På niveauerne G og F vil du arbejde med talbehandling, herunder procentregning, potenser og løsning af enkle ligninger. Du lærer om geometri, herunder arealberegning af simple figurer, målestoksforhold og beregning af rumfang. Sidst men ikke mindst får du indsigt i at arbejde med funktioner og statistik - herunder tabeller, grafer og gennemsnit

På niveauet E er der desuden fokus på de 4 regningsarter, procentregning, talfølger, ligesom du lærer om statistik, funktioner - herunder grafisk løsning af 2 ligninger med 2 ubekendte.

På niveauet D lærer du at bruge matematiske teknikker, som du kan bruge i dit videre uddannelsesforløb. Du vil blandt andet beskæftige dig med de 4 regningsarter, procentregning, løsning af ligninger og forskellige typer af funktioner.

Læs mere om de forskellige niveauer på Uddannelsesguiden.dk: Matematik basisMatematik G, Matematik F, Matematik E og Matematik D

Se også

Se alle vores fag på 9. og 10. klasses-niveau, som du kan læse online

Se også avu-faget Naturvidenskab, som du kan læse online

Hvad kan vi hjælpe dig med?