Spring til hovedindhold

Dansk som andetsprog A henvender sig til dig, der har et andet aktivt modersmål end dansk, men som stadig gerne vil have Dansk på A-niveau. Dansk som andetsprog A er sammenligneligt med Dansk A og giver adgang til de samme fag som Dansk a. Med Dansk som andetsprog A som fjernundervisning får du mulighed for at udforske og blive klogere på det danske sprogs mange facetter. Alt sammen online som fjernundervisning.Med udgangspunkt i de overordnede temaer sprog, litteratur og medier vil du komme til at arbejde med opbygningen af sproget, og hvordan du bruger sproget både mundtligt og skriftligt i forskellige situationer. Du lærer også, hvordan forskellige genrer kan bruges til at formidle bestemte budskaber.  

Du kommer i dybden med sproget, du kommer til at arbejde med både litterære og ikke-litterære danske tekster, og du kommer godt rundt om forskellige genrer og medier. 

Derudover arbejder vi med den danske litteratur, og du lærer bl.a. at analysere, fortolke, perspektivere og vurdere forskellige genrer som romaner, digte, dramaer, film og elektroniske tekster. 

Sidst men ikke mindst stiller vi skarpt på forskellige medier og tilhørende genrer. Vi forsøger at finde svarene på forskellige spørgsmål som: Hvorfor er det svært at oversætte et digt? Hvordan kan reklamer analyseres? Hvilken rolle spiller kulturen, når man læser en tekst? Hvad kommunikerer et billede?

Som en del af Dansk som andetsprog A er der studiegrupper og to workshop-lørdage, hvor du både sparer tid på opgaver og får muligheden for at møde din underviser og dine medkursister ansigt til ansigt og dermed blive endnu bedre til både dansk og til Dansk som andetsprog A.

Du kan læse mere om Dansk som andetsprog A på Uddannelsesguiden.dk: DSA A.

OBS! For at blive optaget på Dansk som andetsprog A skal du igennem en kort visitationstest på en af vores afdelinger. Kontakt evt. vejledningen for at høre mere.

 

Se også

Se alle vores fag på hf-niveau, som du kan læse online

Se også hf-faget Engelsk, som du kan læse online

Hvad kan vi hjælpe dig med?