Spring til hovedindhold

Vil du lære om vejr og klima, naturkredsløb og befolkningsforhold? Og er du interesseret i at blive klogere på den verden, vi lever i set ud fra et naturvidenskabeligt, teknologisk og samfundsmæssigt perspektiv? Så er geografi på C-niveau som fjernundervisning faget for dig. Lær det online, her på fjernundervisning.nu!I geografi C har vi fokus på verden omkring os. Vi undersøger, hvordan lokale natur- og samfundsmæssige forhold passer ind i en regional eller global sammenhæng. Du lærer om landskabets former, vejr, klima og hvordan naturprocesser og naturforhold påvirker menneskers livsvilkår ud fra et samfundsmæssigt perspektiv.

Faget giver dig analyseværktøjer og et relevant fagsprog til at beskrive og undersøge geofaglige problemstillinger og at besvare spørgsmål som: Hvad er vejr? Hvorfor har vi forskellige klimaer i verden? Hvad er naturbetingede ressourcer? Hvordan produceres der varer og råvarer af dem? Hvordan er befolkningsfordelingen globalt og i enkelte områder eller lande?

Faget har både en teoretisk tilgang til emnerne, men du får også mulighed for at prøve kræfter med den praktiske del af arbejdet. Som fjernkursist betyder det, at du skal møde til ét seminar, hvor vi laver laboratorieøvelser, og hvor du naturligvis møder de andre fjernkursister på holdet.

På Uddannelsesguiden.dk kan du læse mere om Geografi C.

 

Se også

Se alle vores fag på hf-niveau, som du kan læse online

Se også hf-faget Matematik, som du kan læse online

Se også hf-faget Historie, som du kan læse online

Hvad kan vi hjælpe dig med?