Spring til hovedindhold

Dansk

I Dansk C og A som fjernundervisning får du mulighed for at udforske og blive klogere på det danske sprogs mange facetter. Fælles for begge niveauer er, at du kommer i dybden med sproget, du kommer til at arbejde med både litterære og ikke-litterære danske tekster, og du kommer godt rundt om forskellige genrer og medier. Alt sammen online som fjernundervisning.

Med udgangspunkt i de overordnede temaer sprog, litteratur og medier vil du komme til at arbejde med opbygningen af sproget, hvordan du bruger sproget både mundtligt og skriftligt i forskellige situationer, og du lærer, hvordan forskellige genrer kan bruges til at formidle bestemte budskaber. 

Derudover går faget i dybden med den danske litteratur, og du lærer bl.a. at analysere, fortolke, perspektivere og vurdere forskellige genrer som romaner, digte radiodrama og elektroniske tekster.

Sidst men ikke mindst stiller vi skarpt på forskellige medier og tilhørende genrer. Vi forsøger at finde svarene på forskellige spørgsmål som: Hvad er en nyhed, og hvordan ser den ud? Hvordan kan reklamer analyseres? Hvornår er noget fiktion? Hvad kommunikerer et billede? 

Du kan læse mere om de enkelte niveauer af Dansk på hf på Uddannelsesguiden.dk: Dansk C, Dansk A.

OBS! Hvis du bor i udlandet, har du ikke adgang til e-reolen, hvor vi henter nogle af de værker, vi læser. Du skal derfor selv skaffe de værker, som er obligatoriske for faget. 

Vi tilbyder også

Som fjernkursist kan du komme med helt ind i klasselokalet og følge traditionel holdundervisning. Vi kalder undervisningsformen for SIM-undervisning - som står for simultan - og betyder, at du følger undervisningen i klasselokalet samtidig med, at du sidder hjemme foran din computer. Vi tilbyder disse dansk-hold som SIM:

  • Dansk A - holdet er hel-årigt fra august til juni
  • Dansk C - holdet er halv-årligt fra januar til juni

Se også

Se alle vores fag på hf-niveau, som du kan læse online

Se også hf-faget Engelsk, som du kan læse online

Hvad kan vi hjælpe dig med?