Spring til hovedindhold

Er du ordblind, så kan du med med vores online undervisningsforløb for ordblinde få hjælp til at klare dig bedre i skrift og tal. Forløbet er gratis og tilpasses efter dit behov.Ordblindeundervisning på fjernundervisning.nu henvender sig til voksne med læse-, stave- og skriveproblemer, som ønsker et fleksibelt, online uddannelsesforløb. Undervisningen er relevant for dig, hvis du

  • har meget svært ved eller helt undgår læsning
  • har meget svært ved eller helt undgår skrivning
  • har på fornemmelsen, at du er ordblind
  • ikke kan leve op til de læse- eller skrivekrav, du møder i din hverdag
  • synes du bruger for megen energi på at skjule dine læse- og skriveproblemer
  • ikke kan finde tiden til at møde op til undervisning og foretrækker at tage undervisning hjemmefra - online

Ud over at blive bedre til at læse, stave og skrive lærer du at bruge forskellige IT-hjælpemidler, der kan understøtte din læring og hjælpe dig i din hverdag som ordblind. 

Optagelseskrav og test

Inden du kan starte på undervisningen, skal du gennemføre en test, som hjælper os til at afgøre, om et OBU-kursus er det rette tilbud for dig. 

Hvad koster det?

Forløbet er gratis.

 

Hvad kan vi hjælpe dig med?