HF

Vil du have en fleksibel gymnasial uddannelse eller mangler du et eller flere fag på gymnasialt niveau? Tag dem online her på fjernundervisning.nu.

Online hf-undervisning er for dig, der ønsker en fleksibel, almendannende og adgangsgivende ungdomsuddannelse. Med en hf-eksamen får du ny viden inden for flere fagområder, samtidig med at du får adgang til en videregående uddannelse på fx et universitet, et erhvervsakademi eller en professionshøjskole.

Her på siden kan du få overblikket over vores store udbud af enkelte fag på hf-niveau og læse mere om hf-uddannelsen og hvordan du bliver optaget.

Hvilke niveauer kan man læse?

Fagene på hf følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste niveau. Det er typisk sådan, at man skal have haft et fag på et lavere niveau, inden man kan vælge faget på et højere niveau - altså C før B og B før A.

Hvad er adgangskravene til hf?

For at blive optaget på hf på fjernundervisning.nu skal du leve op til nogle generelle adgangskrav.

 • Dit dansk-niveau skal som minimum svare til folkeskolens 9. - eller 10. klasses niveau.
 • Du skal have gennemført matematik og engelsk på 9. eller 10. klasses niveau eller have tilsvarende kvalifikationer.
 • Du kan tidligst optages et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har gennemført tilsvarerende undervisning.

Ansøgere uden dansk folkeskole skal have bestået en danskprøve - mindst ”Dansk som andetsprog” eller Studieprøven/Danskprøve 2.

Hvis du ikke lever op til optagelseskravene, tilbyder vi også de nødvendige avu-fag på 9. og 10. klasseniveau, som også kan læses online.

Hvordan foregår undervisningen?

Som fjernkursist kan du vælge mellem flere forskellige undervisningsformer afhængigt af dine behov.

Klassisk fjernundervisning

Klassisk fjernundervisning er den mest selvstændige undervisningsform. Selve undervisningen foregår online via vores digitale læringsplatform, hvor du finder din arbejdsplan og det digitale undervisningsmateriale, du skal arbejde med.

Læs mere om undervisningsformen her

SIM-undervisning

Med SIM-undervisning kan du i udvalgte fag følge undervisningen i klasselokalet samtidig med, at du sidder hjemme foran din computer.

Læs mere om SIM-undervisning her

Mixed Learning

Nu kan du i udvalgte fag tage undervisningen som Mixed Learning, der er en blanding af almindelig holdundervisning og fjernundervisning.

Læs mere om Mixed Learning her

Hvis du starter efter august 2017, består en fuld hf-eksamen af:

 • A. Obligatoriske fag

  1. Dansk A med skriftlig og mundtlig prøve
  2. Engelsk B med skriftlig og mundtlig prøve
  3. Matematik C med skriftlig og mundtlig prøve
  4. Biologi C, geografi C og kemi C - alle med mundtlig prøve.
  5. Historie B, religion C og samfundsfag C - alle med mundtlig prøve.
  6. Idræt C eller ét af følgende kunstneriske fag på C-niveau: billedkunst eller mediefag.

 • B. Valgfag (vælg én af nedenstående kombinationsmuligheder)

  Valgfag i fagpakke (uden overbygning)

  • 2 fag på B-niveau, som er et løft fra de obligatoriske fag + min. 200 timers valgfag eller
  • 1 fag på B-niveau, som er et løft fra de obligatoriske fag, og 1 nyt valgfag på C-niveau + min. 250 timers valgfag eller
  • 1 nyt valgfag på B-niveau og 1 nyt valgfag på C-niveau + min. 175 timers valgfag
    

  Valgfag i udvidet fagpakke (med overbygning)

  2-3 løft af niveau i fag, heraf 1-2 løft til A-niveau

 • C. Større skriftlig opgave (SSO)

  Der udarbejdes en større skriftlig opgave i et selvvalgt fag og emne. Faget skal være på mindst B-niveau.

 • D. Eksamensprojekt (EPR)

  Der udarbejdes et skriftligt eksamensprojekt, enten individuelt eller i grupper, som afsluttes med en mundtlig prøve.

Hvis du er startet før august 2017, består en fuld hf af:

 • A. Obligatoriske fag

  1. Dansk A-niveau – skriftlig og mundtlig eksamen
  2. Engelsk B-niveau – skriftlig og mundtlig eksamen
  3. Matematik C-niveau – skriftlig og mundtlig eksamen
  4. Biologi, geografi og kemi – alle C-niveau – mundtlig eksamen
  5. Historie B-niveau, religion og samfundsfag – begge C-niveau – mundtlig eksamen

 • B. Valgfag (vælg én af nedenstående kombinationsmuligheder)

  2-5 valgfag i 4 mulige kombinationer:

  1. 2 fag på B-niveau og 1 fag på C-niveau eller
  2. 2 fag på B-niveau, hvis kursisten har et sprogfag, der ikke er engelsk, på mindst B-niveau eller fysik på mindst B-niveau eller
  3. 1 fag på A-niveau (dog ikke engelsk og historie) og 2 på C-niveau eller
  4. Engelsk eller historie på A-niveau og 1 fag på B-niveau og 1 fag på C-niveau eller 3 fag på C-niveau

 • C. Større skriftlig opgave (SSO)

  Der skal udarbejdes en større skriftlig opgave i et selvvalgt fag og emne. Faget skal være på mindst B-niveau.

 • D. Eksamensprojekt (EPR)

  Der udarbejdes et tværfagligt eksamensprojekt i mindst 2 selvvalgte fag, som afsluttes med en mundtlig prøve.

Har du spørgsmål? Så kontakt os på:

Fakta om hf

 • Vælg fag fra C- til A-niveau

  Fagene på hf følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste niveau.

 • Pris

  550 kr. eller 1400 kr. Se oversigt her.

 • Eksamen

  Både mundtlig og skriftlig eksamen afholdes i Odense.

Hvad kan vi hjælpe dig med?