Spring til hovedindhold

Er du nysgerrig på verden omkring dig, og er du ikke bleg for at kaste dig ud i undersøgelser og eksperimenter, både i naturen og i laboratoriet, der kan give dig ny viden og svar på dine spørgsmål? Så er biologi B og C fagene for dig. Tag hf-fagene online som fjernundervisning.Fælles for biologi på niveauerne B og C er, at du arbejder med biologiske teorier samtidig med, at du bliver trænet i biologiske arbejdsmetoder, så du også selv kan undersøge og blive klogere på emner som miljø, sundhed og bioteknologi. Kombinationen af den praktiske og teoretiske tilgang betyder, at du til dels får indsigt i, hvordan biologisk viden bruges i praksis, og du får viden om underliggende biologiske principper og arbejdsmetoder. 

Undervisningen er inddelt i temaer, der handler om forskellige vinkler på biologien.

Temaerne kan f.eks. være: 

  • Virus
  • Enzymer
  • Bioteknologi i produktionen
  • Forskellige organsystemer
  • Energiomsætning
  • DNA's opbygning og funktion
  • Cellers struktur, funktion og evolution
  • Almene genetiske begreber herunder samspillet mellem arv og miljø
  • Udvalgte økologiske processer og deres betydning

Laboratorieøvelser

Som fjernkursist skal du møde til ét seminar, hvor vi laver laboratorieøvelser, og hvor du naturligvis møder de andre fjernkursister på holdet.

Samarbejde

Undervejs i uddannelsen skal I lave projektarbejde. Du og de andre fjernkursister på holdet bliver derfor delt ind i små grupper. I grupperne får i løbende projektopgaver, der lægger op til, at I samarbejder om dem.

Læs mere

Du kan læse mere om hvert enkelt niveau på Uddannelsesguiden.dk: 

Biologi C

Biologi B

Biologi 0-B*

* Fag som tages på 0-B dækker to niveauer, det vil sige både niveau C og B, i et og samme fag og afsluttes med en eksamen efter forløbet. Som kursist betyder det, at man efter eksamen ender med B-niveauet på sit bevis. 

Fag på 0-B kan med få undtagelser kun tages på et helt år. Dette skyldes et meget omfangsrigt pensum.

 

Se også

Se alle vores fag på hf-niveau, som du kan læse online

Se også hf-faget Fysik, som du kan læse online

Se også hf-faget Kemi, som du kan læse online

 

Hvad kan vi hjælpe dig med?