Spring til hovedindhold


Starter du på en gymnasial ungdomsuddannelse på fjernundervisning.nu, og har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS).

Hvad er specialpædagogisk støtte?

Et specialpædagogisk støtteforløb kan fx bestå i: 

  • Hjælpemidler og instruktion i brug heraf
  • Personlig assistance og sekretærhjælp
  • Særligt udformede undervisningsmaterialer
  • Særlige vilkår for og arbejdsformer under prøver og eksaminer
  • Særligt tilrettelagte undervisningsforløb

Listen er ikke udtømmende, men viser eksempler på specialpædagogisk støtte.

Hvornår og hvordan søger jeg?

Det er vigtigt, at du søger om SPS så hurtigt som muligt. Gerne før undervisningen går i gang eller hurtigst muligt derefter.

Henvend dig til vores studievejledning for at søge specialpædagogisk støtte eller få svar på dine spørgsmål.

Har du spørgsmål? Kontakt os på:

Hvad kan vi hjælpe dig med?