Spring til hovedindhold

Hjælp og support

Som kursist er der altid hjælp at hente både før og under dit studieforløb. Her på siden kan du få et samlet overblik over hvilken form for hjælp og vejledning, vi tilbyder.

IT-support

Hvis du fx har problemer med at logge ind på vores platforme på fjernundervisning.nu, så er der hjælp at hente her! It-support

Opstartsseminar

Alle nye kursister skal deltage i et opstartsseminar.

Her vil du som ny fjernkursist blive introduceret til vores platforme, hvordan du afleverer en opgave, deltager i et virtuelt møde m.m. Du lærer desuden, hvor du kan få hjælp med IT, lektier, vejledning og alt det andet, der også er vigtigt, når du studerer i det virtuelle.

Eksamensseminar

Eksamensseminaret afholdes på vores afdeling i Kottesgade 6 i Odense. Her kan du høre mere om, hvordan eksamen foregår, og du kan stille spørgsmål til vores vejledere.

Hvad er specialpædagogisk støtte?

Starter du på en gymnasial ungdomsuddannelse på fjernundervisning.nu, og har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge specialpædagogisk støtte (SPS).

Et specialpædagogisk (sps) støtteforløb kan fx bestå i: 

  • Hjælpemidler og instruktion i brug heraf
  • Personlig assistance og sekretærhjælp
  • Særligt udformede undervisningsmaterialer
  • Særlige vilkår for og arbejdsformer under prøver og eksaminer
  • Særligt tilrettelagte undervisningsforløb

Listen er ikke udtømmende, men viser eksempler på specialpædagogisk støtte.

Hvornår og hvordan søger jeg?

Det er vigtigt, at du søger om SPS så hurtigt som muligt. Gerne før undervisningen går i gang eller hurtigst muligt derefter.

Henvend dig til vores studievejledning for at søge specialpædagogisk støtte eller få svar på dine spørgsmål.

Hvad kan vi hjælpe dig med?