Eksamen (virtuel)

Er du bosiddende i udlandet? Tag din eksamen online.

Når du taget et fag eller en hel uddannelse på fjernundervisning.nu foregår eksamen ved fysisk fremmøde i Odense.

Hvis du er bosat i udlandet og derfor er forhindret i at møde fysisk op til eksamen, har du i nogle tilfælde mulighed for at gennemføre din eksamen online. Vi kalder det for en virtuel eksamen.

Både skriftlige og mundtlige eksamener kan tages som virtuelle eksamener.

Du kan gennemføre din virtuelle eksamen fra en uddannelsesinstitution på Færøerne og Grønland samt på danske ambassader eller nordiske repræsentationer i resten af verden.

Hvordan foregår en virtuel eksamen? 

En virtuel eksamen vil typisk foregå via Google Hangout eller Skype. Under eksamen vil din lærer og censor befinder sig fysisk i Odense. Den virtuelle eksamen foregår på samme måde, som hvis du var fysisk til stede.

Du trækker et eksamens-spørgsmål, ligesom du ville til en almindelig eksamen.

For at kunne gennemføre en eksamen skal du have adgang til en computer med webcam, højtalere, mikrofon (alternativt et headset).

Eksamenerne skal typisk afvikles mellem kl. 9 - 16 dansk tid. Grundet tidsforskelle kan det dog i visse tilfælde være vanskeligt at gennemføre den virtuelle eksamen indenfor det nævnte tidsrum. 

Er der fag, hvor jeg ikke kan gå til virtuel eksamen?

Ja. I enkelte fag kræves det, at du møder fysisk frem i forbindelse med eksamen, og eksamenen i disse fag kan derfor ikke gennemføres som virtuelle eksamener. Det gælder fagene Biologi, Idræt, Fysik og Kemi. 

Hvordan tilmelder jeg mig virtuel eksamen?

Det er dit eget ansvar at tilmelde dig virtuel eksamen. Vi anbefaler, at du gør det i god tid. Du finder blanketten til tilmelding på vucfyn.net.

Hvilke regler gælder for afviklingen af virtuel eksamen?

Reglerne for eksamenen er de samme, som hvis du var fysisk til stede i Danmark.

Vær opmærksom på, at der kan være udgifter forbundet med afholdelse af virtuelle eksamener, som du selv skal dække.

I tilfælde af, at ambassaden ikke kan stille lokaler til rådighed til den virtuelle eksamenen, skal den gennemføres i Danmark.

Hvornår er tilmeldingsfristen?

Hvis du ønsker, at gennemføre en virtuel eksamen fra udlandet er det meget vigtigt, at du hurtigst muligt kontakter en vejleder. Tidsfristen for modtagelse af ovenfornævnte kontrakt er: 

15. marts til sommereksamen
15. oktober til vintereksamen

Har du spørgsmål? Kontakt os på:

Hvad kan vi hjælpe dig med?